WVB Marketing

WVB Marketing is een onafhankelijk no-nonsense adviesbureau voor de vrijetijdseconomie. Het bureau is actief sinds 1992 en werkt voor overheden, overheid gelieerde instellingen en voor bedrijven in de vrijetijdssector. Zij huren WVB Marketing in voor marktonderzoek, beleidsadvies en project- of interim management.

Een bijzonder specialisme van WVB is het (her)positioneren van regio's en steden en het (her)structureren van de organisatie daarvoor. Dat gebeurt onder het label Bestemmingmakerij®. Een goede positionering en organisatie zijn immers de basisvoorwaarden voor het aantrekken van graag geziene gasten op de gewenste plekken en momenten.

Klik hieronder voor meer informatie.