Toerisme en recreatie zijn brede begrippen. De vele projecten die wij in de vrijetijdseconomie hebben uitgevoerd zijn dan ook divers. Ze variëren van kleinschalige lokale projecten tot sectorbrede (inter)nationale studies. Die internationale projecten zijn meestal op vrijwillige basis uitgevoerd voor de PUM of voor de Verenigde Naties (UNDP).

Zo is de eerste serieuze nationale studie over ‘toerisme en recreatie op het platteland’ is uitgevoerd door WVB Marketing. Opdrachtgever was het NBTC en het Ministerie van LNV was de financier. Voor diezelfde opdrachtgever hebben wij ook een toeristisch panel ontwikkeld en jarenlang elk kwartaal mogen uitvoeren. Per provincie brachten wij voor de dag- en verblijfsrecreatieve sector de stand van zaken in beeld ten aanzien van het aantal reserveringen, hoe het afgelopen seizoen was verlopen en wat de verwachting was voor het komende seizoen. Elke provincie betaalde mee. Verder verzorgden wij de jaarlijkse beursrapportages van de ‘Lekker weg in eigen land’ promotiecampagne. Soortgelijk jaarlijks terugkerend onderzoek werd ook met veel genoegen voor de ANWB verricht.

Voor diverse provincies en regio’s gaven we mede vorm aan het toeristisch beleid, productontwikkeling, projectmanagement van toeristische projecten, evenementenevaluaties en stimuleringsregelingen. Denk daarbij aan het identiteitsonderzoek van de provincie Zeeland, het strategisch toeristisch plan van de provincie Brabant en de toeristische paragraaf in het EPD (Enig Programmerings Document). Daarnaast hebben we vaak in overleg met de bedrijfssector toeristische agenda’s  en subsidie-regelingen ontwikkeld en uitgevoerd (Stimulus, Ceres). Miljoenen euro’s hebben wij zo aan cofinanciering weggezet, waardoor toeristische projecten haalbaar werden.

Verder hebben we veel haalbaarheidsstudies, klanttevredenheidsonderzoek en draagvlakonderzoek verricht. Om meer bezoekers te trekken, de juiste bezoekers te trekken, de toeristische bestedingen te vergroten en anderszins.

Ook op het gebied van organisatie hebben we mooie projecten verricht. Zo hebben we onder meer de interim directie gevoerd bij de VVV ’s-Hertogenbosch en de Meijerij en voor VVV Zuidoost-Brabant (directeur-bestuurder). Daarnaast zijn wij de kwartiermaker geweest voor de gemeente Eindhoven om te komen tot de nieuwe city-marketingorganisatie Eindhoven365.

Verder hebben wij veel bedrijfsmanagementteams ondersteund op het gebied van merk, marketing en communicatie. Zo maakten wij deel uit van de Raad van Commissarissen van Conferentiehotel Kapellerput en hebben we tijdelijk de directie gevoerd voor museum de Wieger, om maar enkele voorbeelden te noemen.