Op het gebied van de sport hebben wij ons voornamelijk mogen uitleven in Eindhoven: Het Indoor- Sportcentrum, de Kunstijsbaan, de Tongelreep, sport- en recreatiegebied Genneper Parken. Beleidsondersteuning, impactstudies, ledenwerving, marketing, communicatie, evenementenondersteuning en -evaluatie. Het ging maar door. Hier is de kiem gelegd voor enkele belangrijke nationale bijdragen, zoals het ontwikkelen van nationale richtlijnen voor het evalueren van (sport)evenementen. In de rol van projectleider voor de WESP, gefinancierd door NOC*NSF in het kader van ‘Het Olympisch Vuur’, zijn de richtlijnen ‘economische impact, bezoekersaantallen, tevredenheid stakeholders, promotionele waarde, maatschappelijke impact en bezoekersaantallen’ ontwikkeld. Richtlijnen die nu voor elk evenement de methodologische standaard zijn.
Verder zijn wij trots op de studie ‘Betekenis PSV Voetbal voor Eindhoven’. In dat onderzoek kwam naast de economische betekenis vooral ook de maatschappelijke betekenis van PSV naar voren. Dit gegeven bleek later voor de gemeente een belangrijke bron om PSV te 'ondersteunen/redden'.
Ook willen wij hier nog graag refereren aan onze werkzaamheden voor Sportstad Rotterdam in het kader van het Europese Sportjaar, onze evaluaties voor het WK baanwielrennen, bezoekersonderzoeken voor de Vuelta en de Giro, de strategische plannen voor Fitland, het feitenonderzoek en het openhouden van zwembad Noord (Rotterdam) en veel andere projecten.